Titiocht

Scéim Cíosanna Difreálacha

Tá an méid cíosa a íocann tionóntaí comhairle socraithe de réir Scéim Cíosanna Difreálacha (pdf) Chomhairle Contae Chorcaí. Ríomhtar cíosanna bunaithe ar ioncam foriomlán teaghlaigh ar bhealach a chinntíonn go bhfuil an méid a ghearrtar ort réasúnach agus nach leanann deacrachtaí iomarcacha airgeadais é.  Is sárú ar do thionóntacht é faillí a dhéanamh an Chomhairle a chur ar an eolas maidir leis an ioncam foriomlán teaghlaigh nó maidir le haon athrú ar chúinsí.

Ón Earrach 2018 ann, tá gach áit chónaithe de chuid Chomhairle Contae Chorcaí, lena n-áirítear na cinn siúd a ligeadh ar cíos roimhe sin ag na Comhairlí Baile, faoi réir raon feidhme aon Scéim chomhionann amháin. Chaighdeánaigh sé seo na scéimeanna éagsúla a bhí i bhfeidhm roimhe sin.  

Tuilleadh sonraí ar Chíos a Ríom (pdf).

Rannóg Cíosa, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 

Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.