Titiocht

Scéim Leithdháilte

Tá an Scéim Leithdháilte Tithíochta Ceadaithe (pdf) ceaptha le bealach a chur ar fáil chun an oird tosaíochta ina leithdháilfear áiteanna cónaithe ar na daoine seo a leanas a chinneadh:

  • Daoine a mheastar go bhfuil siad incháilithe le haghaidh tacaíocht tithíochta shóisialta i gcomhréir le hAlt 20 d'Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 (agus rialacháin ghaolmhara)
  • Daoine atá ag aistriú ó áiteanna cónaithe, lena n-áirítear áiteanna cónaithe a chuirtear ar fáil de réir an Tionscnaimh um Léasú ar Thithíocht Shóisialta nó de réir an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) agus, lena n-áirítear aistruithe chuig áiteanna cónaithe nua atá á gceannach de réir na Scéime Ceannaigh Incrimintigh

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh

Teil: 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.

Teil: 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 

Teil: 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

 

Achoimre ar Dhoiciméid