Titiocht

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Corcaigh Thuaidh

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí- Rannán an Tuaisceart ná Teil: (022) 21123 9r.n. go 5i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Tuaisceart (022) 4243910r.n. go 4i.n. Luan go hAoine

Corcaigh Theas

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí – Rannán an Deisceart, Halla an Chontae  ná Teil: (021) 4276891 9r.n. go 5i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Deisceart (021) 4285346 10r.n. go 4i.n. Luan go hAoine.

Iarthair Chorcaí

Is é uimhir ghuthán Roinn Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí- Rannán an Iarthair ná Teil: (023) 8833328 10r.n. go 4i.n. Luan go hAoine.

Oifigeach um Marthanacht Tionóntachta don Rannán an Iarthair (023) 8833328- Le Coinne