Titiocht

Tithe Folmha

Leis an bhfaisnéis a fhaightear ó dhaoine a úsáideann an suíomh seo, beifear in ann bailte nua a dhéanamh de thithe atá folamh faoi láthair. Cabhróidh sé sin freisin le riachtanais tithíochta na hÉireann a chomhlíonadh ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. Teastaíonn uainn freisin feasacht a ardú ar thithe folmha agus cabhair an phobail a lorg chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb. Má tá tú ar an eolas faoi theach folamh i do cheantar, inis dúinn faoi agus déanfaimid iarracht teagmháil a dhéanamh leis an úinéir le fáil amach an féidir go mbainfí úsáid as an teach arís.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.vacanthomes.ie.

Déan teagmháil le: Tithe Folmha, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh
Teil: 021 4285034, Seoladh ríomhphoist:: suzanne.cullinane@corkcoco.ie.