Sean-Oirthear na hÉireann

Is é Sean-Oirthear na hÉireann an branda ceann scríbe is déanaí in Éirinn a seoladh i 2015.

Tá Corcaigh mar chuid den réigiún camchuairte uathúil seo, a thugann deis do chuairteoirí  5,000 bliain de stair a fheiscint go pearsanta. Tá an réimse oidhreacht thógtha is fairsinge san Eoraip suite sa cheantar, lena n-áirítear tuamaí atá níos sine ná na pirimidí, caisleáin stairiúla, mainistreacha scriosta agus dúnta móra. Is áit í ina maireann scéalta maidir le manaigh, caisleáin, mainéir iontach agus láithreáin ársa taobh le taobh le scéalta coimhlinte, gorta, bua agus tragóide. Is féidir le cuairteoirí na céimeanna a dhreapadh go dtí barr an tí solais oibriúcháin is sine ar domhan nó dul ar bord long mhacasamhla an Ghorta Mhóir.

I gCorcaigh tá neart nithe tarraingteacha ann a thaitneoidh le cuairteoirí - is féidir leat scéalta ár n-imirceach a chloisint ó Chóbh chuig do chuid tailte agus cathracha ; Faigh amach conas a bhí Eochaill agus Corcaigh ina bpríomhchalafoirt. Éist le scéalta faoi thrádáil, faoi phríosúnacht agus faoi shaol an teaghlaigh i dTúr Geata Chlog Eochaille.

Ach ní bhaineann sé leis an am atá thart amháin- féach an cheird atá scagtha agus na scileanna a tháinig anuas trí na glúine anseo le linn Mhí Cheardaíochta Chorcaí. Éist leis an gceol atá ina chuid mhór de shaol Chorcaí  ón bhFéile Guinness Cork Jazz go féilte Idirnáisiúnta Córúla Chorcaí.

Léireoidh na scéalta a chloiseann tú ár n-oidhreacht agus ár gcultúr. Beidh tú ag iarraidh fanacht agus taithí a fháil ar an méid atá ar fáil ar stair an réigiún seo agus tugaimid cuireadh mór duit é sin a dhéanamh.