Deontas d’Imeachtaí agus Tionscnaimh Ghaeilge Seolta ag Méara Ó Flynn do 2024

An image of a crowd in a library

Tá Scéim Deontais Imeachtaí agus Tionscnaimh Ghaeilge 2024 seolta ag Comhairle Contae Chorcaí. Seo an dara bliain den scéim seo, a seoladh ar dtús in 2023, nuair a d’éirigh le 11 fhaighteoir ó gach cearn den chontae maoiniú a fháil.

Bhí imeachtaí ar nós tionscadail taighde, comhdháil Ghaeilge, laethanta spraoi teaghlaigh le siamsaíocht agus imeachtaí trí Ghaeilge, chomh maith le himeachtaí ceoil, amhránaíochta agus cultúrtha i measc na ngrúpaí ar éirigh leo anuraidh.

Is í aidhm na scéime ná cúnamh airgid a chur ar fáil d’imeachtaí, do thionscadail agus do thionscnaimh Ghaeilge laistigh de limistéar feidhme Chontae Chorcaí. Tacaíonn an scéim le tionscadail a úsáideann agus a chuireann an Ghaeilge chun cinn, lena n-áirítear féilte, ceolchoirmeacha, laethanta imeachtaí teaghlaigh, scannáin, drámaí, nó aon fhoirm ealaíne a cheiliúrann agus a spreagann úsáid na Gaeilge.

Dúirt Méara Chontae Chorcaí, an Clr. Frank O’Flynn,

Is iontach an rud é an scéim deontais seo a fheiscint ar ais arís. Tá sé mar sprioc ag Comhairle Contae Chorcaí tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge in aon slí is féidir linn, agus úsáid agus infheictheacht na Gaeilge mar theanga phobail a mhéadú. Molaim d’eagraíochtaí ar fud an chontae, a d’fhéadfadh a bheith i mbun imeachtaí a eagrú trí Ghaeilge, cur isteach ar an deontas seo. Cibé an bhfuil d’eagraíocht lonnaithe sa Ghaeltacht, nó i gceantar eile den chontae, i scoil, nó áit ar bith ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt agus á húsáid mar chuid lárnach de d’ócáid, b’fhiú machnamh a dhéanamh ar an deontas seo.

Is é an t-uasmhéid a dheonaítear d’imeacht ar bith ná €1,500 faoin scéim seo, agus tá gá le cumas na heagraíochta atá i gceist maoiniú a mheaitseáil. Féadfaidh eagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar níos mó ná imeacht amháin laistigh den tréimhse iarratais, agus déanfar iad seo a mheas ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil agus an tionscnamh ag comhlíonadh na gcritéar deontais.

Tá an scéim seo oscailte d’iarratais go dtí go dtiocfaidh deireadh le gnó Dé Luain an 1 Iúil 2024. 

Chun iarratas a dhéanamh, priontáil agus líon isteach an fhoirm thíos agus seol ar ais chuig an Oifigeach Gaeilge í ag gaeilge@corkcoco.ie