Fógra Faoi Chruinniú Cinn Bhliana Chomhairle Contae Chorcaí

Tionólfar Cruinniú Cinn Bhliana Chomhairle Contae Chorcaí Dé hAoine 21 Meitheamh 2024, ag 11 rn.

Tionólfar Cruinniú Cinn Bhliana Chomhairle Contae Chorcaí Dé hAoine 21 Meitheamh 2024, ag 11 rn, agus is é céad píosa ghnó na Comhairle ná Méara nua a thoghadh. 

A circular room with tiered  seating

Beidh an cruinniú seo ina chéad chruinniú den Chomhairle nua-thofa tar éis na dToghchán Áitiúil den 7 Meitheamh 2024.

Déanann Údaráis Áitiúla ceapacháin chuig raon comhlachtaí de bharr a sainordaithe daonlathach. Déanann Comhairle Contae Chorcaí ceapacháin ar na comhlachtaí seo a leanas: 

• An Tionól Réigiúnach 

• Bord Oideachais agus Oiliúna Chontae Chorcaí 

• Fóram Réigiúnach Sláinte 

• Cumann Rialtas Áitiúil na hÉireann 

• Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil 

Ag an gCruinniú Cinn Bhliana, breithneoidh an Chomhairle ceapacháin a dhéanamh (comhairleoir agus neamhchomhairleoir más cuí) ar na comhlachtaí seo. Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfadh sé go dteipfeadh ar cheapacháin chuig roinnt comhlachtaí, faoi fhorálacha reachtúla nó forálacha eile ábhartha infheidhmithe nó de rogha na Comhairle, a bhreithniú agus a dhéanamh ag dáta níos déanaí don Chruinniú Cinn Bhliana.