Kanturk-Mallow Municipal District Period Building

Ceann Toirc-Mala

52.14211, -8.65542

OPEN GOOGLE MAP

Ceann Toirc-Mala

Ceantar Bardasach: Ceann Toirc-Mala

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Clare Barr

Cathaoirleach: An Comhairleoir James Kennedy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Mala

Uimhir Theagmhála: (022) 21123

Seoladh R-phoist: kanturkmallow.md@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Cill na Mallach, An Ráth, Ceann Toirc, Mala, Áth Trasna, Baile Nua Sheandroma

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile Deasumhan, Bántír, An Bóthar Buí, Drom Aidhne, Cnoc na Graí, Áth an Mhuilinn

 

Sráidbhailte

 

Baile an Dhálaigh, Baile Cloch, Baile Uí Shé, Na Boinn, Ráth an Tóiteáin, Caisleán an Mhaignéaraigh, Baile an Teampaill, Baile an Bhriotaigh, Cuillinn, Drom Átháin, Doire na Graí, Cillín an Chrónáin, An Gleanntán, Greanach, Cill Coirne, Coiscéim na Caillí, Cill Bhrain, Lios Cearúill, Lios Maghair, Baile Lombaird, An Ladhar, An Mhaoilinn, Tigh Nua an dá Phota, Ráth Cúil, Séipéal na Carraige, Tulach Léis

 

Croílár Shráidbhailte

 

An Baile Theas, An Chloch Bhuaile, An Chorrghráig (Curraraigue), An Dromach/Drom Tairbh, Gort an Rú, Cnoc an Chláraigh, Crosbhóithre an Leathfhearainn, Lios Grífín, Mainistir na Móna (Athnaleenta), Nead an Iolair, Seanteach an Dá Phota, Teamhair

 

Láthair Eile

 

Drom an Lobhair, Sally’s Cross, An Ráth Dhubh

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Mainistir Agaistíneach An Bhaile Bhig

Mainistir Phroinsiasach Chill na Mallach

Caisleán, teach agus diméin Mhala

Caisleán Cheann Toirc

Séipéal, tobar beannaithe agus leaca croise Thulach Léis

Caisleán Lios Cearúill

Caisleán Chill Bhláin

Baile stairiúil Áth Trasna

Baile stairiúil Chill na Mallach

Baile stairiúil Mhala

Baile stairiúil Cheann Toirc

Baile stairiúil An Ráth

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Cloch

Baile Deasumhan

Bántír

An Bóthar Buí

Cill na Mallach

Na Boinn

An Ráth

Sráidbhaile Bhaile an Teampaill

Drom Aidhne

Cillín an Chrónáin

Cnoc an Ghúlaigh 1

Cnoc an Ghúlaigh 2

Ceann Toirc

Cill Bhrain

Cill Coirne

Lios Cearúill

Lios Maghair

Baile an Lombardaigh

Bellevue, Mala

Radharc an Teampaill, Mala

Radharc na Foraoise, Mala

Bóthar na Páirce, Mala

Céide Radharc na Coille, Mala

Áth Trasna

Cúirt an Phaoraigh