Kanturk-Mallow Municipal District Period Building

Ceann Toirc-Mala

52.14211, -8.65542

OPEN GOOGLE MAP

Ceann Toirc-Mala

Ceantar Bardasach: Ceann Toirc-Mala

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Clare Barr

Cathaoirleach: An Comhairleoir James Kennedy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Mala

Uimhir Theagmhála: (022) 21123

Seoladh R-phoist: kanturkmallow.md@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Cill na Mallach, An Ráth, Ceann Toirc, Mala, Áth Trasna, Baile Nua Sheandroma

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile Deasumhan, Bántír, An Bóthar Buí, Drom Aidhne, Cnoc na Graí, Áth an Mhuilinn

 

Sráidbhailte

 

Baile an Dhálaigh, Baile Cloch, Baile Uí Shé, Na Boinn, Ráth an Tóiteáin, Caisleán an Mhaignéaraigh, Baile an Teampaill, Baile an Bhriotaigh, Cuillinn, Drom Átháin, Doire na Graí, Cillín an Chrónáin, An Gleanntán, Greanach, Cill Coirne, Coiscéim na Caillí, Cill Bhrain, Lios Cearúill, Lios Maghair, Baile Lombaird, An Ladhar, An Mhaoilinn, Tigh Nua an dá Phota, Ráth Cúil, Séipéal na Carraige, Tulach Léis

 

Croílár Shráidbhailte

 

An Baile Theas, An Chloch Bhuaile, An Chorrghráig (Curraraigue), An Dromach/Drom Tairbh, Gort an Rú, Cnoc an Chláraigh, Crosbhóithre an Leathfhearainn, Lios Grífín, Mainistir na Móna (Athnaleenta), Nead an Iolair, Seanteach an Dá Phota, Teamhair

 

Láthair Eile

 

Drom an Lobhair, Sally’s Cross, An Ráth Dhubh

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Mainistir Agaistíneach An Bhaile Bhig
Mainistir Phroinsiasach Chill na Mallach
Caisleán, teach agus diméin Mhala
Caisleán Cheann Toirc
Séipéal, tobar beannaithe agus leaca croise Thulach Léis
Caisleán Lios Cearúill
Caisleán Chill Bhláin
Baile stairiúil Áth Trasna
Baile stairiúil Chill na Mallach
Baile stairiúil Mhala
Baile stairiúil Cheann Toirc
Baile stairiúil An Ráth

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Cloch
Baile Deasumhan
Bántír
An Bóthar Buí
Cill na Mallach
Na Boinn
An Ráth
Sráidbhaile Bhaile an Teampaill
Drom Aidhne
Cillín an Chrónáin
Cnoc an Ghúlaigh 1
Cnoc an Ghúlaigh 2
Ceann Toirc
Cill Bhrain
Cill Coirne
Lios Cearúill
Lios Maghair
Baile an Lombardaigh
Bellevue, Mala
Radharc an Teampaill, Mala
Radharc na Foraoise, Mala
Bóthar na Páirce, Mala
Céide Radharc na Coille, Mala
Áth Trasna
Cúirt an Phaoraigh