White Period Building with a blue sky

Cóbh

51.84976, -8.29774

OPEN GOOGLE MAP

Cóbh

Ceantar Bardasach: Cóbh 

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Mary McSweeney

Cathaoirleach: An Comhairleoir Anthony Barry

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh:  Teach na Carraige, An Cóbh

Éirchód: P24 CH02

Uimhir Theagmhála: (021) 4811307

Seoladh R-phoist: cobhmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Príomhlonnaíochtaí

 

An Cóbh, Carraig Thuathail, An tOileán Beag agus an baile nua atá molta sa Mhóin Ard

 

Sráidbhailte

 

Carraig na bhFear, An Teampall Geal, Cnoc Rátha

 

Croílár Shráidbhailte

 

An Baile Mór/Baile Ualtair, Cathair Laga, An Ráth Dhubh, Teampall Mhichíl, Pointe Marino, Béal an Bhealaigh, Carraig an Lua, Oileán Fota, Inis Sionnach, Inis Píc

 

Láthair Eile

 

Cill Ard, Crois an Fhaoitigh, Cnocán an Bhuidéil, Ráth Chuanna, An Cloichín

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

 

Fort Mitchel Inis Píc, An Cóbh
Caisleán Chúirt an Bharraigh, Carraig Uí Thuathail
Séipéal agus Reilig Chluain Meala, An Cóbh
 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Páirc na Mílaoise, Carraig Uí Thuathail
An Cóbh - Bealach na gCúig Chéim
An Gleanntán