East Cork Municipal District Offices Youghal and Midleton

Oirthear Chorcaí

51.95189, -7.84439

OPEN GOOGLE MAP

Corcaigh Thoir

Ceantar Bardasach: Corcaigh Thoir

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Joe McCarthy

Corcaigh Thoir

 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Hegarty

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Eochaill

Uimhir Theagmhála: (021) 4631580 (Mainistir na Corann) agus (024) 92926 (Eochaill)

Seoladh R-phoist: eastcorkmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Mainistir na Corann agus Eochaill

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile na Martra, Cluain, Cill Ia, An Geata Bán agus Áth Fhada

Sráidbhailte

Baile Choitín, Baile Mhac Óda, Baile an Teampaill Theas, Dún Guairne, Droichead na Scuab, Maigh Dhíle, Sáilín, An Seangharraí/Garraí Bhoithe

 

Croílár Shráidbhailte

 

Cluain Molt, Baile an Churraigh, Baile Mhic Thibéid, Baile an Róistigh, Baile an tSóitéasaigh, Gort an Rú (An Gort Rua), An Inse, Léim Lára, Lios Cúil, Cúil Ó gCorra

 

Láthair Eile

 

Bearna Bhrogha/Baile Uí Mhaolmhuidh, Carraig an Easa, Garraí Bhoithe Uachtarach, Gyleen, Cnoc an Dúin, Ceann an Bhóthair, Rinn an Róistigh, Trá Bholgan

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu

 

Séipéal Chill Chríodáin, Baile na Martra
Ardeaglais agus cloigtheach Chluana
Caisleán agus teach Bhaile na Martra
Baile stairiúil Bhaile na Martra
Baile stairiúil Mhainistir na Corann
Baile stairiúil Chluana
Bailte stairiúla Eochaille

 

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Cluain
Garraí Bhoithe
Cill Ia
Lios Cúil/Léim Lára
Eastát an Gharráin Darach, Mainistir na Corann
Sráid na Páirce, Mala
Plásóg na Corónach Muire, Mainistir na Corann
Maigh Dhíle
An Geata Bán
Arda na hAbhann Duibhe, Eochaill
Céide an Chrainn Chnó Capaill, Eochaill
Páirc na Mílaoise, Eochaill