East Cork Municipal District Offices Youghal and Midleton

Oirthear Chorcaí

51.95189, -7.84439

OPEN GOOGLE MAP

Corcaigh Thoir

Ceantar Bardasach: Corcaigh Thoir

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Joe McCarthy

Corcaigh Thoir

 

Cathaoirleach: An Comhairleoir Michael Hegarty

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Eochaill

Uimhir Theagmhála: (021) 4631580 (Mainistir na Corann) agus (024) 92926 (Eochaill)

Seoladh R-phoist: eastcorkmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Mainistir na Corann agus Eochaill

 

Eochairshráidbhailte

 

Baile na Martra, Cluain, Cill Ia, An Geata Bán agus Áth Fhada

Sráidbhailte

Baile Choitín, Baile Mhac Óda, Baile an Teampaill Theas, Dún Guairne, Droichead na Scuab, Maigh Dhíle, Sáilín, An Seangharraí/Garraí Bhoithe

 

Croílár Shráidbhailte

 

Cluain Molt, Baile an Churraigh, Baile Mhic Thibéid, Baile an Róistigh, Baile an tSóitéasaigh, Gort an Rú (An Gort Rua), An Inse, Léim Lára, Lios Cúil, Cúil Ó gCorra

 

Láthair Eile

 

Bearna Bhrogha/Baile Uí Mhaolmhuidh, Carraig an Easa, Garraí Bhoithe Uachtarach, Gyleen, Cnoc an Dúin, Ceann an Bhóthair, Rinn an Róistigh, Trá Bholgan

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta

le Cuairt a Thabhairt Orthu

 

Séipéal Chill Chríodáin, Baile na Martra

Ardeaglais agus cloigtheach Chluana

Caisleán agus teach Bhaile na Martra

Baile stairiúil Bhaile na Martra

Baile stairiúil Mhainistir na Corann

Baile stairiúil Chluana

Bailte stairiúla Eochaille

 

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Cluain

Garraí Bhoithe

Cill Ia

Lios Cúil/Léim Lára

Eastát an Gharráin Darach, Mainistir na Corann

Sráid na Páirce, Mala

Plásóg na Corónach Muire, Mainistir na Corann

Maigh Dhíle

An Geata Bán

Arda na hAbhann Duibhe, Eochaill

Céide an Chrainn Chnó Capaill, Eochaill

Páirc na Mílaoise, Eochaill