Bandon-Kinsale Municpal District office Castle and Blue sky

Droichead na Bandan-Cionn tSáile

51.70295, -8.52181

OPEN GOOGLE MAP

Droichead na Bandan-Cionn tSáile

Ceantar Bardasach: Droichead na Bandan-Cionn tSáile

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Brian Dunne

Cathaoirleach: An Comhairleoir Marie O’Sullivan

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: An Halla Bardasach, Cnoc Naomh Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí

Éirchód: P17VF60

Uimhir Theagmhála: (021) 4772154 (Cionn tSáile) agus (023) 8841181 (Droichead na Bandan)

Seoladh R-phoist: bandonkinsalemd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

Bailte

Droichead na Bandan, Cionn tSáile

Eochairshráidbhailte

Béal Átha an Spidéil, Béal Guala, Inis Eonáin, Áth an Mhaide

Sráidbhailte

Baile na Daibhche, Cill Briotáin, An Sean Séipéal

Croílár Shráidbhailte

Achadh Eochaille, Baile Feá Aird, Baile Uí Shíoda, Crois Uí Mhathúna, Dún Darú, Géagánach, Baile Ghearailt/Garraí Lúcáis, Nuachabháil, Tinkers Cross

Láthair Eile

Baile an Mhoirtéalaigh, Barrells Cross, Muileann an Bhrúnaigh, Muileann Jagoe, Cill Cholmáin, Coill Éadaí, Cé Choill Mhic Shíomoin, Cuan Oisrí, Cuas an Ghainimh, Trácht Fhionn

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta

le Cuairt a thabhairt orthu

Daingean Rinn Chorráin, Cionn tSáile

An Seandaingean, Cionn tSáile

Daingean Camden Meagher, Bun an Tábhairne

Túr Comhartha, An Seancheann

Baile stairiúil Dhroichead na Bandan

Baile stairiúil Chionn tSáile

Baile stairiúil Inis Eonáin

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

Béal Átha an Spidéil

Droichead na Bandan

Cill Briotáin

Bóthar na Cé, Cionn tSáile