Blue Town House

Iarthar Chorcaí

51.62237, -8.88952

OPEN GOOGLE MAP

Iarthar Chorcaí

Ceantair Bhardasacha: Iarthar Chorcaí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Jacqueline Mansfield

Cathaoirleach: An Comhairleoir Declan Hurley

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Halla an Bhaile, 7 Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte

Éirchód: P85 HX67

Uimhir Theagmhála: (023) 8833380

Seoladh R-phoist: westcorkmd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Beanntraí, Baile Chaisleáin Bhéarra, Cloich na Coillte, Dún Mánmhaí, An Scoil agus An Sciobairín

 

Eochairshráidbhailte

 

Dún na Séad, Béal Átha Fhínín/Inis Céin, Béal an Dá Chab, Cúirt Mhic Shéafraidh, Drom Dhá Liag, Dúras, An Gleann Garbh, An Léim, Ros Ó gCairbre, Tigh Molaige, Bréantrá

Pobal Oileán Iarthar Chorcaí

An tOileán Mór, Oileán Baoi, Inis Uí Drisceoil, An tOileán Fada, Oileán Chléire, Inis Arcáin, Faoide

 

Sráidbhailte

 

Na hAilichí, Dhá Dhrom, Baile an Chaisleáin, An Cruachán, Draighneach, Na hAoraí, Cuan Dor, An Góilín, An Chaolchoill, Cill Chrócháin, Cill Teilleog, Átha Ciste, Ard Ó bhFicheallaigh, Béal na Scairte, Baile an Ghoirtín, Béal Átha Leice, Béal na Carraige, Baile an Bhuitléaraigh, Caipín , Baile Chaisleáin Chinn Eich, An Chlogach, Cill Mhichíl, Lios an Bhaird, Ráth an Bharraigh, Rae na Scríne, An Rinn, An Ros Mór, Tír Eiltín

 

Croílár Shráidbhailte

 

Eadárgóil, Cathrach, Cnoc na Rátha, An Chananach, Com Seola, An Drom Beag, An Drom Mór, Cill Sheanaigh, Cill Chóiche, Lios Leamháin, Lúghortán, An Ladhar, Pearson's Bridge, An Ráth Mhór, Ros Mhic Eoghain/Tobar an Iarla, An Tóchar, An Tuar Mór, Iorthan

 

Láthair Eile

 

Tráigh Omna, Inse Duine, Bá na hEornan, An Choill Dorcha, Lios Béalaid, Abha na hInse, Samhail de Bhaile Tuaithe Dhararach, Leic an Phóna, Ard na Gaoithe Beag, Baile an Ghleanna

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta
le Cuairt a Thabhairt Orthu
 

 

Liagchiorcal an Droma Bhig, Cuan Dor
Liagchiorcal na Caolchoille
Gallán Chill na Ruán, Beanntraí
Caiseal Chnoc Droma, Baile an Chaisleáin
Tuama dingeach altóra, An Scoil
Mainistir Phroinsiasach, Inis Arcáin
Mainistir Phroinsiasach, Tigh Molaige 
Tírdhreach Mianadóireachta na nAilichí – Rian iarsmalainne timpeall ar na tithe innill, na harmlanna agus an sráidbhaile mianadóireachta
Séipéal agus reilig Mhainistir na Sruthrach, An Sciobairín
Cloigtheach Chinn Eich, Baile Chaisleáin Chinn Eich
Cloigtheach Bhaile na Carraige, Dún Mánmhaí
Séipéal Naomh Ciarán, Ceann Cléire
Baile stairiúil Ros Ó gCairbre
Baile stairiúil an Sciobairín
Baile stairiúil Chloich na Coillte

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Béal an Dá Chab
Dún na Séad
Áth Trasna, Beanntraí
Baile Chaisleáin Bhéarra
Baile an Chaisleáin
Bóthar na Páirce, Cloich na Coillte
Cúirt Mhic Shéafraidh
Drom Dhá Liag
Dún Mánmhaí
An Gleann Garbh
An Góilín
An Léim
Ros Ó gCairbre
An Scoil
Bóthar Chorcaí, an Sciobairín
Tigh Molaige
Bréantrá