Macroom Town Hall at Night

Maigh Chromtha

51.90474, -8.95973

OPEN GOOGLE MAP

Maigh Chromtha

Ceantar Bardasach: Maigh Chromtha

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Marie O'Leary

Cathaoirleach: An Comhairleoir Ted Lucey

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha

Éirchód: P12 YX48

Uimhir Theagmhála: (026) 41545

 Seoladh R-phoist: macroommd@corkcoco.ie

 Forbhreathnú Léarscáile

 Comhaltaí Tofa

Bailte

 

Maigh Chromtha

 

Eochairshráidbhailte

Béal Átha an Ghaorthaidh, Baile Mhic Íre / Baile Bhuirne, Áth an Chóiste, Cill na hOmnaí / Na hUamhanna

 

Sráidbhailte An Eatharla, Achadh Bolg, An Chloch Dhubh, Cluain Droichead, An Baile Gallda, Crois an Bharraigh, An Druipseach, Inse Geimhleach, Cill na Martra, Cill Mhuire, Eiseamláir de Shráidbhaile (an Druipseach), Réileán/Seiscne, Stuake/Domhnach Mór, Na Fearnáin, Cill Mhichíl, An Caipín, Tír Eiltín
Croílár Shráidbhailte

 

 

 

Baile na Graí, Bealnamorive, Biorainn, Canovee, Carraig an Droichid/Cill an Ard-dorais, Carraig an Ime, Cloch Reo, Cúil Aodha, An Chúirt Bhreac, Farnivane, Ard na Giúise, Fornocht, Cill Bharra, Cnoc an Bhile/Old Chapel Cross, Lios Ardachaidh, An Druipseach Íochtarach, Maigh Teichigh, New Tipperary, Ré na nDoirí, An Roisín, Droichead na Toinne, Tuaim, An Druipseach Uachtarach, Baile Sheáin, An Tóchar, An Chathair Bhearnach, Baile Uí Dhálaigh, An Abha Bhán, Cloghoula

 

Láthair Eile

 

Béal na Bláth, An Fearann//Fearann Íochtarach, Guagán Barra, Na Garráin, Inis Cara, Crois Shraoilleáin

 

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

 

Mainistir Phroinsiasach Chill Chré, Na hUamhanna
Droichead Charraig an Droichid
Mainistir, séipéal, tobar beannaithe, clocháin, oilithreacht Bhaile Bhuirne.
Daingean Cahirvagliair, An Caipín
Liagchiorcal Chnoc na Cille, Sráid an Mhuilinn
Tobar Naofa Tiobraid, Sráid an Mhuilinn
Baile stairiúil Mhaigh Chromtha
 

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Dúiche Chaisleán Mhaigh Chromtha
Páirc Sráid an Mhuilinn

Áiteanna Súgartha

 

Béal Átha an Ghaorthaidh
Baile Bhúirne
Domhnach Mór
An Sléibhín, Maigh Chromtha
Sráid an Mhuilinn

 

Siúlbhealaí

 

Bealach Beara Breifni
Slí Gaeltacht Mhuscraí
Lúb Claragh Sráid an Mhuilinn