grey and re building with cars passing

Mainistir Fhear Maí

52.1381, -8.26839

OPEN GOOGLE MAP

Mainistir Fhear Maí

Ceantar Bardasach: Mainistir Fhear Maí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Margaret O'Donoghue

Cathaoirleach: An Comhairleoir Noel McCarthy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Oifig na Comhairle, Mainistir Fhear Maí

Éirchód: P61 AW63

Uimhir Theagmhála: (025) 31155

Seoladh R-phoist: fermoymd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Mainistir Fhear Maí, Baile Mhistéala

 

Eochairshráidbhailte

 

Dún ar Aill, Cill Uird, Gleannúir, Ráth Chormaic, Caisleán Ó Liatháin/Droichead na Bríde, Baile Chaisleáin an Róistigh, Baile Átha hUlla, Conaithe, Cill Dairbhre

 

Sráidbhailte

 

Cill an Mhuilinn, Tobar Pártnáin, An Baile Nua, Cluain Dalláin, Baile an Daingin, Gleann na hUla, An Seanbhaile Mór, Cúl an Ghabhann, An Currach Glas

 

Croílár Shráidbhailte

 

Áth Cairn, An Ghráinseach, Baile Ghiblín, Airglinn, Curraghalla, Cill Daighnín (An Póna), Cnocán Aoibhinn, Carraig an Mhuilinn

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

Mainistir Agaistíneach Bhaile an Droichid, Caisleán Bhaile an Róistigh
Séipéal Áth Cros, Cill Dairbhre
Séipéal agus Tobar Beannaithe Bhrí Ghabhann, Baile an Mhistéalaigh
Séipéal an Bhaile Nua
Séipéal Chill Dairbhre
Séipéal Chill Aonamra, Mainistir Fhear Maí
Mainistir agus Séipéal Doiminiceach Chaisleán Uí Liatháin
Caisleán Chonaithe
Séipéil agus Tobar Beannaithe na Cúile, Caisleán Ó Liatháin
Tuama Dingeach Leaba Chaillí, Gleannúir
Séipéal agus Leaca Uaighe Leaba Mologa
Teach agus diméin Dhún ar Aill
Mainistir agus droichead Chaisleán Ghleannúir
Dún cnoic agus Carn an Chairn, Mainistir Fhear Maí
Baile stairiúil Mhainistir Fhear Maí
 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Átha hÚlla
Caisleán Ó Liatháin
Dún ar Aill
Sráid Mhic Fhlanncha, Mainistir Fhear Maí
Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí
Cill Dairbhre
Cill Uird
Baile an Mhuilinn, Baile Mhistéala
Bóthar na hEaglaise, Brí Ghabhann, Baile Mhistéala
Páirc na bhFianna, Baile an Mhistéala
Ráth Chormaic