grey and re building with cars passing

Mainistir Fhear Maí

52.1381, -8.26839

OPEN GOOGLE MAP

Mainistir Fhear Maí

Ceantar Bardasach: Mainistir Fhear Maí

Oifigeach Ceantair Bhardasaigh: Margaret O'Donoghue

Cathaoirleach: An Comhairleoir Noel McCarthy

Láthair Oifig an Cheantair Bhardasaigh: Oifig na Comhairle, Mainistir Fhear Maí

Éirchód: P61 AW63

Uimhir Theagmhála: (025) 31155

Seoladh R-phoist: fermoymd@corkcoco.ie

Forbhreathnú Léarscáile

Comhaltaí Tofa

 

Bailte

 

Mainistir Fhear Maí, Baile Mhistéala

 

Eochairshráidbhailte

 

Dún ar Aill, Cill Uird, Gleannúir, Ráth Chormaic, Caisleán Ó Liatháin/Droichead na Bríde, Baile Chaisleáin an Róistigh, Baile Átha hUlla, Conaithe, Cill Dairbhre

 

Sráidbhailte

 

Cill an Mhuilinn, Tobar Pártnáin, An Baile Nua, Cluain Dalláin, Baile an Daingin, Gleann na hUla, An Seanbhaile Mór, Cúl an Ghabhann, An Currach Glas

 

Croílár Shráidbhailte

 

Áth Cairn, An Ghráinseach, Baile Ghiblín, Airglinn, Curraghalla, Cill Daighnín (An Póna), Cnocán Aoibhinn, Carraig an Mhuilinn

Áiteanna Stairiúla agus Seandálaíochta le Cuairt a thabhairt orthu

Mainistir Agaistíneach Bhaile an Droichid, Caisleán Bhaile an Róistigh

Séipéal Áth Cros, Cill Dairbhre

Séipéal agus Tobar Beannaithe Bhrí Ghabhann, Baile an Mhistéalaigh

Séipéal an Bhaile Nua

Séipéal Chill Dairbhre

Séipéal Chill Aonamra, Mainistir Fhear Maí

Mainistir agus Séipéal Doiminiceach Chaisleán Uí Liatháin

Caisleán Chonaithe

Séipéil agus Tobar Beannaithe na Cúile, Caisleán Ó Liatháin

Tuama Dingeach Leaba Chaillí, Gleannúir

Séipéal agus Leaca Uaighe Leaba Mologa

Teach agus diméin Dhún ar Aill

Mainistir agus droichead Chaisleán Ghleannúir

Dún cnoic agus Carn an Chairn, Mainistir Fhear Maí

Baile stairiúil Mhainistir Fhear Maí

 

Trealamh Aclaíochta Allamuigh

 

Baile Átha hÚlla

Caisleán Ó Liatháin

Dún ar Aill

Sráid Mhic Fhlanncha, Mainistir Fhear Maí

Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí

Cill Dairbhre

Cill Uird

Baile an Mhuilinn, Baile Mhistéala

Bóthar na hEaglaise, Brí Ghabhann, Baile Mhistéala

Páirc na bhFianna, Baile an Mhistéala

Ráth Chormaic