Céim a hAon - Réamhdhréacht ar an gComhairliúchán Poiblí maidir leis an bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Tuarascáil Achoimre ar an mBonn Fianaise

Chuir an Chomhairle Tuairisc Achomair Bunfhianaise i dtoll a chéile chun tacú le Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2024-2029 Chomhairle Contae Chorcaí. Áirítear sa tuairisc seo caibidlí mar gheall ar:

  • Fardal Astuithe Bonnlíne Chontae Chorcaí (BEI)
  • Crios Dícharbónaithe Mhaigh Chromtha BEI
  • Measúnú Riosca ar Athrú Aeráide

Aighneachtaí Poiblí

Thug Comhairle Contae Chorcaí cuireadh don phobal aighneachtaí agus moltaí faoin ‘Tuairisc Achomair’ a chur isteach idir Dé Luain an 24 Aibreán go Dé Domhnaigh an 11 Meitheamh 2023.

Thug Comhairle Contae Chorcaí cuireadh don phobal aighneachtaí agus moltaí faoin ‘Tuairisc Achomair’ a chur isteach idir Dé Luain an 24 Aibreán go Dé Domhnaigh an 11 Meitheamh 2023.