Pleanáil agus Forbairt

Athrú ar an Treoir MTT sa Ráiteas Tionchair Timpeallachta

FÓGRA TÁBHACHTACH

Tabhair faoi deara gur athraíodh an Treoir MTT. Má tá sé i gceist agat Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) a ullmhú maidir le hIarratas Pleanála, dírítear d'aird ar Chiorclán PL1/2017 na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil arna eisiúint ar an 15 Bealtaine 2017.  

(tá cóip chrua ar fáil ón Oifig Thosaigh).

De rogha air sin, téigh go dtí www.environ.ie chun rochtain a fháil ar an gciorclán le haghaidh tuilleadh eolais.