Titiocht

An féidir liom athruithe a dhéanamh ar mo theach?

Ná déan aon athrú gan cead Chomhairle Contae Chorcaí a fháil i scríbhinn. 

Má thugtar cead, ní mór duit a chinntiú go mbeidh aon tionscadal/obair/obair thógála/chothabháil/obair dheisiúcháin arna dhéanamh ag an Tionónta féin, nó ag Tríú Páirtí/Conraitheoir, déanta i gcomhréir le riachtanais na Rialachán um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Foirgníocht), 2013.

Tá tuilleadh eolais le fáil i Lámhleabhar an Tionónta.

Déan Teagmháil Linn:

Corcaigh Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh  Teil 021 4285302
Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí Teil 022 30469
Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí  Teil 023 8863728