Turasóireacht

Aip chun ‘Corcaigh a Fhiosrú’ - Ráiteas Príobháideachais Chomhairle Contae Chorcaí

Cén chaoi a mbailíonn an aip sonraí?

Ní bhailíonn an aip seo sonraí pearsanta ar chúis ar bith agus tá sé go hiomlán comhlíontach maidir le RGCS. Níl aon chlárú úsáideora ná feidhmiúlacht logála isteach ann. Tá an t-úsáideoir in ann suíomh a ghléis a roinnt leis an aip chun teacht ar phointí spéise in aice láimhe ar an aip, ar féidir leis an úsáideoir rogha a dhéanamh toiliú leis nó gan iad a fháil. Ní roinntear na sonraí suímh le haon pháirtí seachtrach lasmuigh den aip féin agus ní úsáidtear iad ach amháin chun torthaí agus rudaí atá le déanamh in aice láimhe a thaispeáint, agus iad uile ríofa ón aip féin. Dá bhrí sin, ní choinnítear aon sonraí pearsanta agus ní mór polasaí coinneála nó scriosta a bheith i bhfeidhm i ndáil leis an aip chun ‘Corcaigh a Fhiosrú’.

Nasc chuig an bpolasaí eagrúcháin príobháideachais:

Cosaint Sonraí, Ráiteas Príobháideachta do Chomhairle Contae Chorcaí