Tithíocht Uimhreacha Úsáideacha

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.

52.139815709644, -8.6547889657068

R-phost: housing@corkcoco.ie le haghaidh ceisteanna ginearálta maidir le tithíochta nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Teil: 022 21123.

Idir 10am agus 4pm.

Is í 021 4800048 an Uimhir Lasmuigh d'Uaireanta Oifige agus Éigeandála agus tá sí ar fáil 5pm - 9am,  ar dheirí seachtaine agus laethanta saoire bainc.

OPEN GOOGLE MAP

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas' Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh.

51.892679133637, -8.5084365305211

R-phost: housing@corkcoco.ie le haghaidh ceisteanna ginearálta maidir le tithíochta nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Teil: 021 4285368.

Idir: 10am agus 4pm.

Is í 021 4800048 an Uimhir Lasmuigh d'Uaireanta Oifige agus Éigeandála agus tá sí ar fáil 5pm - 9am,  ar dheirí seachtaine agus laethanta saoire bainc.

OPEN GOOGLE MAP

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.

51.622237599085, -8.8894940357216

R-phost:: housing@corkcoco.ie le haghaidh ceisteanna ginearálta maidir le tithíochta nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Teil: 023 8833328.

Idir: 10am agus 4pm.

Is í 021 4800048 an Uimhir Lasmuigh d'Uaireanta Oifige agus Éigeandála agus tá sí ar fáil 5pm - 9am,  ar dheirí seachtaine agus laethanta saoire bainc.

OPEN GOOGLE MAP

Cothabháil/Deisiúcháin

Corcaigh Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh

Teil021 4285302

Corcaigh Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.

Teil022 30469

Corcaigh Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 

Teil023 8863728 

Seirbhísí Éigeandála

Garda, Seirbhís Dóiteáin, Otharcharr Teil: 999  nó 112

Rannóg Cíosanna Tithíochta

Rannóg Cíosanna Tithíochta, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí

Teil023 8833328

Scéim Rogha Tithíochta (SRT)

Scéim Rogha Tithíochta (SRT),  Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.

Teil: 021 4386635  nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne.

Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann

Iasacht Tithíochta Atógáil Éireann, www.rebuildingirelandhomeloan.ie

Teil:  021 4285927 (8.00am – 5.00pm) 

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Féach ar an chuid den suíomh faoi Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean le haghaidh tuilleadh eolais.

Rannóg Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

Aonad ÍCT, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.

Teil021 4285079 R-phost: hap@corkcoco.ie  nó bain úsáid as ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)

Aonad SCC, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Halla an Chontae, Corcaigh.
Teil021 4285347; 021 4285810021 4285111 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne