Mainistir Fhear Maí

Leabharlanna

Leabharlann Bhaile Mhistéala

Uaireanta Oscailte Dé Máirt go Dé Sathairn: 9.30 r.n. - 5.30 i.n. (Dúnta 1.00 - 2.00 i.n.) Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc. Dúnta ar an Luan. Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil.   Tá an stoc leabhar i Leabharlann Mhistéala méadaithe go dtí thart ar 15,000 mír anois agus cuireann sí réimse leathan leabhar ar fáil do dhaoine fásta agus páistí, leabhair ar théipeanna, dlúthdhioscaí agus DVDanna san áireamh.
Leabharlanna

Leabharlann Mhainistir Fhear Maí

Uaireanta Oscailte Dé Máirt go Dé Sathairn: 9.30 r.n. - 5.30 i.n. Dúnta Dé Sathairn gach deireadh seachtaine Saoire Bainc. Dúnta ar an Luan. Déan teagmháil le do leabharlann áitiúil, le do thoil, chun na huaireanta oscailte is déanaí a fháil agus na seirbhísí atá ar fáil. Is féidir le daoine fásta agus páistí réimse leathan leabhar, leabhair ar théipeanna agus ar dhlúthdhioscaí san áireamh, a fháil ar iasacht ó Leabharlann Mhainistir Fhear Maí.