Réamhdhréacht ar an gComhairliúchán Poiblí maidir leis an bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide

Tuarascáil Achoimre ar an mBonn Fianaise

Tá Tuarascáil Achoimre ar an Bonn Fianaise curtha le chéile ag an gComhairle don Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide. Áirítear sa tuarascáil seo caibidlí ar:

  • Fardal Astuithe Bonnlíne Chontae Chorcaí (BEI)
  • Crios Dícharbónaithe Mhaigh Chromtha BEI
  • Measúnú Riosca ar Athrú Aeráide

Aighneachtaí Poiblí

Tá cuireadh á thabhairt ag Comhairle Contae Chorcaí don phobal aighneachtaí agus moltaí a dhéanamh ar an ‘Tuarascáil Achoimre’ seo.

Glacfar le haighneachtaí ón Luan an 24 Aibreán go dtí Dé Domhnaigh an 11 Meitheamh 2023, an dá lá sin san áireamh.

Féadfaidh Comhairle Contae Chorcaí Faisnéis Phearsanta a bhailiú chun d’aighneacht/fiosrúchán a phróiseáil. Is féidir le Comhairle Contae Chorcaí an fhaisnéis seo a phróiseáil go dleathach de réir mar is gá chun a cuid oibleagáidí reachtúla/dlíthiúla a chomhlíonadh. Próiseálfar an fhaisnéis sin de réir ráiteas príobháideachta na Comhairle atá ar fáil ag www.corkcoco.ie.