Leabharlanna

Splancfhcisean

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2023

Sheol Seirbhís Leabharlainne agus Ealaíon Chomhairle Contae Chorcaí Comórtas Scríbhneoireacht Chruthaitheach Splancfhicsin in 2022 chun chomhtharlú le Lá Idirnáisiúnta na mBan. Mar gheall ar an rath a bhí air, bhí sé ar siúl arís i mbliana, 2023, leis an téama "The Door Is Open". Chomh maith leis sin, bhí an dara catagóir ann d'iontrálacha as Gaeilge. Faigheann buaiteoir gach catagóire Dearbhán Leabhar €60.

Comhghairdeas le Laura O'Mahony, Maigh Chromtha agus Eilín Ní Chadhla, Sráid an Mhuilinn, an bheirt bhuaiteoirí fiúntacha. Ina theannta sin, mhol na moltóirí trí scéal eile, scríofa ag Helen Simcox, An Ráth,; Sue O'Connor, Baile an Chollaigh; agus Paddy O'Conor, Baile Chaisleáin Bhéarra. Is féidir na scéalta ar fad a léamh anseo.