Leabharlanna

Splancfhcisean

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2024

Chun Lá Idirnáisiunta na mBan 2024 - Dé hAoine 8ú Márta a cheilliúradh, tá athas ar Sheirbhís Leabharlainne agus Ealaíonn Chomhairle Contae Chorcaí 3ú comórtas gearrscéal bliantúil Ficsean Mear a chur i láthair. 

Tugtar cuireadh duit scéal a scíobh as Gaeilge nó as Béarla leis an téama “Le Chéile ” (uasmhéid 800 focal). 

Beidh comhartha leabhair €75 an ceann ag dul don dá scéal a bhuann an comórtas agus beidh na scéalta foilsithe ar suíomh gréasáin na leabharlainne. 

Is féidir forimeacha iontrála agus tuilleadh eolais a fháil ar líne nó ó do leabharlann aitiúil. 

Sé an dáta deiridh comórtas seo ná 31ú Márta 2024.

Is féidir na scéalta ar fad a léamh anseo.