Pleanáil agus Forbairt

Iarratas pleanála a dhéanamh - an fhoirm iarratais cheart a roghnú

Tabhair faoi deara go bhfuil a cuid foirmeacha pleanála leasaithe ag Comhairle Contae Chorcaí chun go mbeadh siad ag cloí leis na hathruithe a rinneadh le déanaí ar an reachtaíocht Cosanta Sonraí. Ar agus ón 5 Meitheamh 2018, ní mór gach iarratas a chur isteach ag úsáid na foirmeacha leasaithe.

Foirm Iarratais Phleanála (Gaeilge)

Planning Application Form (English)  (pdf) {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Treoirlínte maidir le Foirmeacha Iarratais Phleanála (Gaeilge)

Planning Application Form Guidelines (English)  (pdf)

Fógra Láithreáin Halla an Chontae (Gaeilge)

County Hall Site Notice (English)  (pdf)

Fógra Láithreáin an Rannáin Thiar (Gaeilge)

Western Division Site Notice (English) (pdf)

Eolas Breise Tábhachtach a chur le Fógra Láithreáin Halla an Chontae (Gaeilge)

Significant Further Information Site Notice County Hall (English) (pdf)

Eolas Breise Tábhachtach a chur le Fógra Láithreáin an Rannáin Thiar (Gaeilge)

Significant Further Information Site Notice Western Division (English) (pdf)

EPA Site Characterisation Form (Irish & English) (pdf)

Iarratas Chun Síneadh Ama⁠ a⁠ Chur ⁠Le Tréimhse Cead Pleanála (Gaeilge) 

Foirm Iarratais Bhreise - SF1 {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Foirm Ghearáin maidir le Forfheidhmiú

Foirm Iarratais do Cheadúnas Treochomhartha

Iarratas Ar Dhearbhú Díolúine Alt 5 (pdf)

Declaration of Exemption Application Form (pdf) {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Treoir faoi Conas aighneacht a dhéanamh maidir le hIarratas Pleanála

Nótaí Treorach maidir le Comhairliúcháin Réamhphleanála

Athrú Úsáide ó thráchtáil go cónaithe

Part V Exemption Certificate Application {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Section 254 Licence Application County Hall {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Section 254 Licence Application West Cork {Is doiciméad ineagarthóireachta PDF é seo}

Bainistíocht Uisce Dromchla 13-12-2022 (pdf)

Achoimre ar Dhoiciméid