Cuirtear deontais tithíochta ar fáil do dhaoine ar leo a dteach féin, nó do dhaoine atá ina dtionóntaí de chuid Chomhairle Chontae Chorcaí, chun cabhrú le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas leanúint de bheith ag maireachtáil go neamhspleách.

Tá deontais éagsúla ar fáil:

Féadfar Deontas do Dhaoine faoi Mhíchumas a úsáid chun  oibreacha a dhéanamh ar réadmhaoine Chomhairle Contae Chorcaí do dhaoine faoi mhíchumas chun go mbeidh réadmhaoin níos oiriúnaí do riachtanais tithíochta áititheora réadmhaoine atá faoi mhíchumas.

D'fhéadfaí na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh leis na hoibreacha:

  • Seomra leapa agus/nó seomra folctha ar urlár na talún
  • Cathaoir staighre
  • Seomra folctha atá ann cheana a chur in oiriúint do riachtanais duine faoi mhíchumas

 

Cuir an fhoirm iarratas ar ais chuig an oifig rannóige ábhartha: 

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Theas, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 4, Áras an Chontae, Corcaigh
Teil 021 4285501, 4285215, 4285332, 4285327, 4285265 nó úsáid ár  bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thuaidh, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 21123 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Oibríochtaí Roinne Chorcaí Thiar, Roinn Tithíochta, Comhairle Contae Chorcaí, Sráid an Cheantaigh, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí 
Teil 023 8833328 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne

Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta ar fáil d'úinéirí tí príobháideacha.  Clúdaíonn sé réimse bunúsach oibreacha chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna soghluaisteachta. I measc na n-oibreacha a fhaigheann deontas faoin Scéim tá greimráillí, rampaí rochtana, cithfholcadáin boinn leibhéalta agus cathaoireacha staighre.

 

Cuir an fhoirm iarratais ar ais chuig an oifig roinne ábhartha: 

Deontais Soghluaisteachta Tithíochta, Roinn Tithíochta, Oifigí na Comhairle, Annabella, Mala, Co. Chorcaí.
Teil 022 30476; 022 30492 nó úsáid ár bhFoirm Fiosrúcháin ar Líne