Nuashonrú breise ar Sheirbhís Covid-19 (14/04/20)

D’fhógair an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil scéim um shos morgáiste chun cabhrú le hiasachtaithe údaráis áitiúla a bhfuil anás airgeadais orthu a bhaineann le Covid-19.

Is féidir liosta de na Ceisteanna Coitianta a bhaineann leis an scéim a íoslódáil ar an nasc seo a leanas:  Ceisteanna Coitianta maidir le Sos Íocaíochta Morgáiste Iasachta Baile Údaráis Áitiúil

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar shos morgáiste, is féidir na foirmeacha iarratais a íoslódáil ar na naisc seo a leanas:

Sos Tosaigh Íocaíochta Morgáiste - Foirm Iarratais

Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais

3ú - Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais

4ú - Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais


Nuashonrú Seirbhíse Covid-19

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle, lena n-áirítear saincheisteanna Tithíochta ar líne ag yourcouncil.ie, agus leanfar ag freagairt ceisteanna ar an nguthán ar (021) 4276891, tríd an bpost agus ar r-phost. Is féidir faisnéis ghinearálta ar sheirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí agus liosta iomlán na sonraí teagmhála a fháil ag corkcoco.ie.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar seirbhísí do Dhaoine gan Dídean, Taistealaithe agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP). Beidh seirbhísí Tithíochta eile cosúil le cothabháil, iarratais / leithdháiltí, An Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) / Léasú, agus freagairt ar glaonna amach ar fáil i gcásanna éigeandála amháin


Le haghaidh liosta cuimsitheach do na sonraí teagmhála le húsáid le linn éigeandála Covid-19, dein cliceáil ar an nasc leis an doiciméad seo a leanas: Seirbhísí Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí le linn COVID-19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne


 

Tá sé mar fheidhm ag an Stiúrthóireacht Tithíochta soláthar teaghas oiriúnach, ar ardchaighdeán atá cost-éifeachtúil, agus tacaíocht tithíochta a éascú. 

Cuireadh é sin ar fáil trí mheascán na nithe seo a leanas : Scéimeanna Cóiríochta Cíosa (SCC), Cúnamh Tithíochta (HAP), Aonaid ar léas fadtéarma, Tithíocht Dheonach & Comharthithíocht, Cóiríocht do Thaistealaithe, Tógáil & Aimsiú Tithe, soláthar Deontas chun freastal ar riachtanais daoine faoi míchumas agus daoine níos sine, athruithe ó Chóiríocht Údaráis Áitiúil reatha agus soláthar láithreán do thithe príobháideacha.

Maoiníonn Comhairlí Contae Chorcaí agus Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh Chéim 2 Cuid-Mhaoinithe ag an Aontas Eorpach trína Chiste Forbartha Réigiúnaí Eorpach (Erdf).

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes LogoEuropean Regional Development Fund Logo

 

Déan Teagmháil Linn

Tithíocht,