Nuashonrú breise ar Sheirbhís Covid-19 (14/04/20)

D’fhógair an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil scéim um shos morgáiste chun cabhrú le hiasachtaithe údaráis áitiúla a bhfuil anás airgeadais orthu a bhaineann le Covid-19.

Is féidir liosta de na Ceisteanna Coitianta a bhaineann leis an scéim a íoslódáil ar an nasc seo a leanas:  Ceisteanna Coitianta maidir le Sos Íocaíochta Morgáiste Iasachta Baile Údaráis Áitiúil

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar shos morgáiste, is féidir na foirmeacha iarratais a íoslódáil ar na naisc seo a leanas:

Sos Tosaigh Íocaíochta Morgáiste - Foirm Iarratais

Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais

3ú - Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais

4ú - Sos Íocaíochta Morgáiste Breise - Foirm Iarratais


Nuashonrú Seirbhíse Covid-19

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle, lena n-áirítear saincheisteanna Tithíochta ar líne ag yourcouncil.ie, agus leanfar ag freagairt ceisteanna ar an nguthán ar (021) 4276891, tríd an bpost agus ar r-phost. Is féidir faisnéis ghinearálta ar sheirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí agus liosta iomlán na sonraí teagmhála a fháil ag corkcoco.ie.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar seirbhísí do Dhaoine gan Dídean, Taistealaithe agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP). Beidh seirbhísí Tithíochta eile cosúil le cothabháil, iarratais / leithdháiltí, An Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) / Léasú, agus freagairt ar glaonna amach ar fáil i gcásanna éigeandála amháin


Le haghaidh liosta cuimsitheach do na sonraí teagmhála le húsáid le linn éigeandála Covid-19, dein cliceáil ar an nasc leis an doiciméad seo a leanas: Seirbhísí Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí le linn COVID-19 - Faisnéis don Phobal i gcoitinne


 

Tá sé mar fheidhm ag an Stiúrthóireacht Tithíochta soláthar teaghas oiriúnach, ar ardchaighdeán atá cost-éifeachtúil, agus tacaíocht tithíochta a éascú. 

Cuireadh é sin ar fáil trí mheascán na nithe seo a leanas : Scéimeanna Cóiríochta Cíosa (SCC), Cúnamh Tithíochta (HAP), Aonaid ar léas fadtéarma, Tithíocht Dheonach & Comharthithíocht, Cóiríocht do Thaistealaithe, Tógáil & Aimsiú Tithe, soláthar Deontas chun freastal ar riachtanais daoine faoi míchumas agus daoine níos sine, athruithe ó Chóiríocht Údaráis Áitiúil reatha agus soláthar láithreán do thithe príobháideacha.

Cork  County Councils Voids and Phase 2 Energy Efficiency Upgrades are Part Funded by the European Union Through its European Regional Development Fund (Erdf).

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes LogoEuropean Regional Development Fund Logo

 

Déan Teagmháil Linn

Tithíocht,