Nuashonrú Seirbhíse Covid-19

Leis na bearta rialála breise a tháinig isteach tar éis fhógra an Rialtais, chun scaipeadh Covid 19 a íoslaghdú, ba mhaith le Comhairle Contae Chorcaí comhairle a thabhairt go ndúnfar na foirgnimh don phobal go dtí go dtabharfar fógra breise dóibh.

Is féidir teacht ar níos mó ná 120 seirbhís de chuid na Comhairle, lena n-áirítear saincheisteanna Tithíochta ar líne ag yourcouncil.ie, agus leanfar ag freagairt ceisteanna ar an nguthán ar (021) 4276891, tríd an bpost agus ar r-phost. Is féidir faisnéis ghinearálta ar sheirbhísí Chomhairle Contae Chorcaí agus liosta iomlán na sonraí teagmhála a fháil ag corkcoco.ie.

Leanfaidh Comhairle Contae Chorcaí ag soláthar seirbhísí do Dhaoine gan Dídean, Taistealaithe agus Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP). Beidh seirbhísí Tithíochta eile cosúil le cothabháil, iarratais / leithdháiltí, An Scéim Cóiríochta Cíosa (RAS) / Léasú, agus freagairt ar glaonna amach ar fáil i gcásanna éigeandála amháin

Tá sé mar fheidhm ag an Stiúrthóireacht Tithíochta soláthar teaghas oiriúnach, ar ardchaighdeán atá cost-éifeachtúil, agus tacaíocht tithíochta a éascú. 

Cuireadh é sin ar fáil trí mheascán na nithe seo a leanas : Scéimeanna Cóiríochta Cíosa (SCC), Cúnamh Tithíochta (HAP), Aonaid ar léas fadtéarma, Tithíocht Dheonach & Comharthithíocht, Cóiríocht do Thaistealaithe, Tógáil & Aimsiú Tithe, soláthar Deontas chun freastal ar riachtanais daoine faoi míchumas agus daoine níos sine, athruithe ó Chóiríocht Údaráis Áitiúil reatha agus soláthar láithreán do thithe príobháideacha.

Cork  County Councils Voids and Phase 2 Energy Efficiency Upgrades are Part Funded by the European Union Through its European Regional Development Fund (Erdf).

Ireland's European Structural and Investment Funds Programmes LogoEuropean Regional Development Fund Logo

 

Déan Teagmháil Linn

Tithíocht,