Pleanáil agus Forbairt

Céim a Trí - Leasuithe Molta

Fógra Nuachtáin 18 Eanáir 2022 (pdf)

Ceisteanna Coitianta maidir le hathbhreithnithe ar Phlean Forbartha Contae Chorcaí (pdf)

Tabhair do thuairim ar Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Chorcaí (pdf)

Alt 12(8) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh mar a leanas:

Alt 12(8) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na Leasuithe Molta ar an bPlean Imleabhar a hAon Cuid 1: Príomhcheisteanna a Ardaíodh sna hAighneachtaí 16 Márta 2022 (pdf)

Alt 12(8) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh ar na Leasuithe Molta ar an bPlean Imleabhar a hAon Cuid 2: Moltaí ar na Leasuithe ar an bPlean 16 Márta 2022 (pdf)

Alt 12(8) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid 1: Aighneachtaí ar na Leasuithe Molta ar an Dréachtphlean - Freagra agus Moltaí d'Imleabhar a hAon agus a Dó den Dréachtphlean 16 Márta 2022 (pdf)

Alt 12(8) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid 2: Aighneachtaí ar na Leasuithe Molta ar an Dréachtphlean - Freagra agus Moltaí d'Imleabhar a Trí, a Ceathair agus a Cúig den Dréachtphlean 16 Márta 2022 (pdf)


Imleabhar a hAon : Leasuithe Molta ar Imleabhar a hAon: Príomhábhar Polasaí, 18 Eanáir 2022,  Dhá chuid a) agus b) mar a leanas:

Imleabhar a Dó : Leasuithe Molta ar Imleabhar a Dó: Oidhreacht agus Taitneamhacht (pdf)

Imleabhar a Trí : Leasuithe Molta ar Imleabhar a Trí : Corcaigh Thuaidh , 18 Eanáir 2022 (Caibidil 1 - Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí, agus Caibidil 2 Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala) (pdf)

Imleabhar a Ceathair: Leasuithe Molta ar Imleabhar a Ceathair: Corcaigh Theas, 18 Eanáir 2022,  dhá chuid, a) agus b) mar a leanas; 

Imleabhar a Cúig: Leasuithe Molta ar Imleabhar a Cúig: Iarthar Chorcaí, 18 Eanáir 2022,  Dhá chuid, a) agus b) mar a leanas; 

Tuarascálacha Comhshaoil – Tuarascálacha Comhshaoil – Tá measúnú déanta ar na leasuithe atá molta ar an Dréachtphlean sna doiciméid seo a leanas;

Dréacht-Chomhstraitéis Tithíochta Chomhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach Chorcaí 2022-2028 nuashonraithe (pdf).


Imleabhar a hAon

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a hAon Cuid a hAon:  Príomhcheisteanna, Freagraí agus Moltaí (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a hAon Cuid a Dó (a):  Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moltaí ar Aighneachtaí le haghaidh Imleabhar a hAon- Príomhábhar Polasaí agus Imleabhar a Dó- Oidhreacht agus Taitneamhacht (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a hAon Cuid a Dó (b): Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moltaí ar Aighneachtaí le haghaidh Imleabhar a Trí - Corcaigh Thuaidh (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a hAon Cuid a Dó (c): Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moltaí ar Aighneachtaí le haghaidh Imleabhar a Ceathair - Corcaigh Theas (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a hAon Cuid a Dó (d): Freagra an Phríomhfheidhmeannaigh agus Moltaí ar Aighneachtaí le haghaidh Imleabhar a Cúig - Iarthar Chorcaí (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Imleabhar a Dó

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid a hAon: Leasuithe Beartaithe ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae Chorcaí - Imleabhar a hAon agus a Dó (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid a Dó: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Trí - Corcaigh Thuaidh (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid a Trí: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Ceathair - Corcaigh Theas (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Alt 12 (4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Dó Cuid a Ceathair: Leasuithe Beartaithe ar Imleabhar a Cúig - Iarthar Chorcaí (pdf). 24 Meán Fómhair 2021

Aguisín: Aguisín le Tuarascáil Alt 12 (4) an Phríomhfheidhmeannaigh a eisíodh ar an 24 Meán Fómhair 2021 (pdf) 24 Meán Fómhair 2021

Aguisín: Aguisín a dó le Tuarascáil Alt 12 (4) an Phríomhfheidhmeannaigh a eisíodh ar an 24 Meán Fómhair 2021 (pdf) 24 Meán Fómhair 2021

Aguisín: Aguisín triúr le Tuarascáil Alt 12 (4) an Phríomhfheidhmeannaigh a eisíodh ar an 24 Meán Fómhair 2021 (pdf) 24 Meán Fómhair 2021

Imleabhar a Trí

Alt 12(4) Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh Imleabhar a Trí Cuid a hAon: Measúnú Straitéiseach um Riosca Tuile nuashonraithe Deireadh Fómhair 2021 (pdf) agus Leasuithe Forlíontacha ar Mheasúnú Straitéiseach um Riosca Tuile nuashonraithe Deireadh Fómhair 2021 (pdf) - 21 Deireadh Fómhair 2021 

 

Ceisteanna Coitianta maidir le hathbhreithnithe ar Phlean Forbartha Contae Chorcaí

Tabhair do thuairim ar Athbhreithniú ar Phlean Forbartha Contae Chorcaí

 

Achoimre ar Doiciméad