Contae Chorcaí

A picture containing outdoor, building, wooden, stone

Contae Chorcaí

Tabhair Cuairt, Cónaigh, Oibrigh, agus Infheistigh.

Nuacht

Youghal St. Mary's Collegiate Church
Oidhreacht agus Caomhnú
24 Apr 2024

Breis is €400,000 do Thionscadail Oidhreachta Seandálaíochta i gContae Chorcaí

Tá ocht dtionscadal oidhreachta seandálaíochta tábhachtacha i gContae Chorcaí le breis is €420,000 a fháil ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2024. Tá an ciste á riar go háitiúil ag Comhairle Contae Chorcaí, agus bunaíodh é in 2020 chun séadchomharthaí seandálaíochta agus láithreáin stairiúla áitiúla a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn.

Youghal St. Mary's Collegiate Church
Heritage and Conservation
24 Apr 2024

Over €400,000 for Archaeological Heritage Projects in Cork County

Eight important archaeological heritage projects in Cork County are set to receive over €420,000 from the Department of Housing, Local Government and Heritage under the 2024 Community Monuments Fund. Administered locally by Cork County Council, the fund was established in 2020 to conserve, maintain, protect, and promote local archaeological monuments and historic sites. 

Fógra Poiblí

""
Roads and Transportation
22 Apr 2024

Temporary Closing of Public Roads

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road.

""
Roads and Transportation
22 Apr 2024

Temporary Closing of Public Roads

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council proposes to temporarily close the following road.

Cork County Council Logo
Council
18 Apr 2024

Newmarket Office Closure, Friday April 19th

As a mark of respect for our esteemed colleague, the late Councillor Gerard Murphy, the Newmarket Office will remain closed on Friday, April 19th and will reopen on Monday April 22nd. 
 

Imeachtaí

sculpture depicting a chair, spade and miniature ladder balanced upon each other.
Arts and Culture
28 Mar 2024

‘In My Time’ Exhibition

Cork County Council’s Library and Arts Service has announced ‘In My Time’, an exhibition of sculptural works by Denis O’Connor will open at Library Headquarters Gallery on the 28th of March.

Collage of of images depicting scene of landscape and people
Cuairteoir

Ar Cuairt

Is é Corcaigh, atá lonnaithe in Iardheisceart na hÉireann idir Oirthear Ársa na hÉireann agus Slí an Atlantaigh Fhiáin, an contae is mó in Éirinn. Deirtear faoi Chorcaigh, ag a bhfuil os cionn 1,000km de chósta agus an dara cuan nádúrtha is mó ar domhan, gurb é 'Tearmann Mara na Éireann', é. Tá go leor nithe mealltacha ann a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu agus a tharraingíonn cuairteoirí, mar shampla Droichead Coise Chairn Uí Néid, Inis Píc, Eispéireas Jameson, Páirc Dhúlra Fhóite, Caisleán cáiliúil An Bhlarna, Cúirt agus Páirc Dhúin ar Aill, gan ach cúpla ceann acu a lua. Tá 8 n-oileán in Iarthar Chorcaí, tá cónaí ar 7 gcinn acu agus a chultúr agus a stair uathúil féin ag gach uile cheann acu.

A collage of images people dining in a street, a field with round hay bails and a outside sculpture
Cónaitheoir

Cónaigh, Oibrigh

Cuireann Comhairle Contae Chorcaí raon leathan de sheirbhísí éagsúla ar fáil do thart ar 332,255 saoránach. Tá roinnt seirbhísí fógartha go maith, mar shampla: Tithíocht, Bóithre, Pleanáil agus Comhshaol, ach tá raon de sheirbhísí ardchaighdeáin eile a chuirimid ar fáil dár bpobail, mar Leabharlanna, an tSeirbhís Dóiteáin, Maoiniú Pobail, LEADER, agus na hEalaíona agus an Oidhreacht.

Collage of Images Business related
Gnó

Infheistigh

Is é ról an Údaráis Áitiúil ná Contae Chorcaí a chur chun cinn mar shuíomh mealltach do ghnólachtaí chun lonnú, fás agus forbairt ann, do dhaoine chun infheistiú ann, agus d'fhostóirí agus d'fhostaithe chun oibre agus cónaí ann. Oibríonn Comhairle Contae Chorcaí chun tacú le gnólachtaí agus cruthú fostaíochta, i gcomhar le gníomhaireachtaí tacaíochta fiontair, fiontraithe, grúpaí pobail, agus páirtithe leasmhara eile.

Mayoral Chains, Council Chamber and a Gavel in a Collage
Comhairle

Do Chomhairle Contae

Tá róil agus freagrachtaí Chomhairle Contae Chorcaí leathnaithe le blianta beaga anuas, agus cé go soláthraímid fós seirbhísí traidisiúnta mar Bóithre, Pleanáil agus Tithíocht, táimid ag tacú freisin le colúin lárnacha na sochaí nua-aimseartha, mar Forbairt Pobail, Tacaíocht Ghnó agus Turasóireacht.