Déanann an Roinn Comhshaoil cáilíocht an aeir, an uisce agus an dramhuisce i gContae Chorcaí mhonatórú, a anailísiú agus a thuairisciú de réir reachtaíocht an AE agus an reachtaíocht náisiúnta.

Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do ranna eile den Chomhairle Contae. Is é cuspóir ginearálta na Roinne ná "an comhshaoil a chosaint agus a fheabhsú don ghlún seo agus do na glúnta atá le teacht."

Seol isteach ceist chuig an Roinn Comhshaoil

 

 

Déan Teagmháil Linn

Stiúrthóireacht Comhshaoil, Inis Cara, Co. Chorcaí